بزرگداشت ابوالحسن نجفی / ۱

ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی یکی از تأثیرگذارترین افراد نسل خود بود. ادبیات فارسی، زبان‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، ترجمه و ویراستاری از حوزه‌های فعالیت وی بودند. از آثار تألیفی او می‌توان به «وزن شعر فارسی»، «مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی»، «وظیفه ادبیات»، «غلط ننویسیم (فرهنگ دشواری ‌های زبان فارسی)» و «فرهنگ فارسی عامیانه» اشاره کرد. کتاب‌های شازده کوچولو (آنتوان دو سنت اگزوپری)، «شیطان و خدا» (ژان پل سارتر)، گوشه‌نشینان آلتونا (ژان پل سارتر) و خانواده تیبو (روژه مارتن دوگار) نیز از آثار نجفی در حوزه ترجمه است.

نشست پیش رو با سخنرانی کوتاه رضا کروبی -مدیر انتشارات فنی ایران- به عنوان برگزارکننده نشست آغاز می‌شود. پس از آن احمد سمیعی گیلانی با نگاهی به کتاب فرهنگ فارسی عامیانه به مطالعات نجفی در حوزه زبان می‌پردازد. حسین معصومی همدانی نیز سخنران بعدی است که رویکرد زبانی نجفی را بررسی می‌کند.

این نشست در تاریخ ۵ خردادماه سال ۱۳۹۵ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و پیش‌تر در وب‌سایت چهارراه منتشر شده است.