حقوق بشر به سبک آمریکایی

«حقوق بشر آمریکایی»؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها و سید محمدجواد قربی؛ شرکت چاپ و نشر بین‌الملل

نگارندگان، این کتاب را در چهار فصل سازماندهی کرده‌اند. تلاش این مجموعه، نمایان ساختن ماهیت و باطن شعار حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا از منظر امام خمینی (ره) است و در این راستا، صحیفۀ نور، منبع اصلی این کتاب پژوهشی است. نویسندگان این کتاب بعد از ارائه پیشگفتار، در فصل اول با عنوان «ماهیت ضدبشری آمریکا» به بررسی هفت مسئلهٔ رایج در حوزهٔ رفتارشناسی آمریکا در حوزۀ نقض حقوق انسان‌ها در جامعهٔ جهانی می‌پردازند. در این بخش‌ها مطالب مهمی از منظر امام خمینی(ره) ارائه شده است که با عناوینی نظیر: جریان استکبار جهانی، آمریکا به مثابۀ شیطان بزرگ، نقض حقوق ملت‌ها و جوامع انسانی از سوی آمریکا، سلطۀ اقتصادی آمریکا و تاراج سرمایۀ ملت‌های مستقل، نفوذ فرهنگی آمریکا در کشورهای آزاده و مستقل، پیگیری اهداف استعماری آمریکا از طریق سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و نقش عملکرد آمریکا در ناامنی جهانی در فصل اول ارائه شده‌اند. تجزیه و تحلیل مطالب مذکور نیز بر اساس مواضع و سخنرانی‌های امام بوده است. 

در فصل دوم کتاب با عنوان «نقد حقوق بشر آمریکایی»، بعد از ارائۀ یک مقدمه و بررسی حقوق بشر آمریکایی به مثابۀ یک مسئله در روابط جهانی، یک برداشت مفهومی از حقوق بشر در ادبیات سیاسی و حقوق بین‌الملل ارائه و بعد از طرح مقدمات، دیدگاه و برداشت‌های امام خمینی(ره) نسبت به مسئلۀ حقوق بشر به عنوان یکی از مسائل انسانی ارائه شده‌ است و بعد از بررسی مفهوم حقوق بشر از منظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حقوق بشر آمریکایی تبیین می‌شود و با استناد به جملات ایشان نشان داده می‌شود که این «حقوق بشر آمریکایی» نیز پوشالی و صرفاً الفاظی فاقد محتوا برای بشریت است. 

مواضع و رویکرد کارتر در ارائۀ سیاست حقوق بشر، نه تنها امری برای صلح جهانی و رسیدگی به وضعیت ملت‌های آزاده نبوده است، بلکه  به حضرت امام (ره) سیاست حقوق بشر آمریکایی در تضاد با منافع ملت‌هاست و قطعاً آسیب و زیان‌های زیادی برای امت اسلامی و ملت‌های مستقل خواهد داشت. مداقه در صحیفه امام(ره) نشان داد که از منظر ایشان، حقوق بشر آمریکایی «حافظ حقوق مستکبران» بوده است و توجهی به مصالح ملی سایر کشورها ندارد و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری جهان با این سیاست پیگیری می‌شود. از این رو، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به جای توجه به مسائل انسان‌ها در جامعهٔ جهانی، بسترساز چپاول و سوءاستفادۀ آمریکا و هم‌پیمانانش از دولت-ملت‌ها شده است. 

«حقوق بشر و منافع استعماری آمریکا» عنوان فصل سوم این کتاب است و تلاش دارد ارتباط بین سیاست حقوق بشر و منافع ملی آمریکا را از منظر امام خمینی (ره) تبیین نماید. یافته‌های این فصل نشان می‌دهد حقوق بشر بسترهای توجیه جنایت‌های آمریکا را فراهم می‌آورد و نظام سیاسی آمریکا با پوشش حقوق بشر، در سایر نقاط جهان مداخله می‌نماید. حقوق بشر آمریکایی با کشورهای هم‌پیمان آمریکا هیچ کاری ندارد و همواره نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نسبت به متحدان استراتژیک آمریکا نظیر اسرائیل و برخی کشورهای عربی سکوت می‌کنند. علاوه بر این، سیاست حقوق بشر را از طریق رسانه‌های بین‌المللی دیداری و شنیداری ترویج می‌کنند، ولی خودشان پایبند به اصول انسانی در کشورهای خود نیستند و شواهد فراوانی از نقض حقوق بشر در آمریکا مشاهده می‌شود که رسانه‌ها و نهادهای بین المللی نسبت به آن سکوت می‌نمایند.

در فصل پایانی کتاب، به مسئلۀ «حقوق بشر آمریکایی و جامعۀ ایرانی» پرداخته شده‌است. تلاش فصل چهارم این است تا تناقض رفتاری آمریکا نسبت به حقوق بشر را نسبت به دولت ایران نشان دهد؛ یعنی همسویی آمریکا با رژیم پهلوی که ناقض تمامی حقوق انسانی بود و سوءاستفاده از سیاست حقوق بشر برای فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران که حامی حقوق ملت‌ها بوده است. مسائل کلیدی و راهبردی مطروحه در این فصل عبارت است از: رویکرد متناقض حقوق بشر آمریکایی در قبال جامعۀ ایران، حقوق بشر آمریکایی و حمایت از رژیم ضد بشرِ پهلوی، سکوت حقوق بشر آمریکایی و عدم محکومیت کشتار پانزدهم خرداد، بی توجهی به نقض حق آزادی توسط رژیم پهلوی توسط سازمان‌های حقوق بشری، حقوق بشر آمریکایی حامی رشد فساد اخلاقی در جامعهٔ ایرانی طی دوران پهلوی، حقوق بشر آمریکایی و تبلیغات علیه مجازات خائنین به منافع ملت ایران، حقوق بشر آمریکایی و فشار نظامی علیه نهضت اسلامی مردم ایران، حقوق بشر آمریکایی و تاراج سرمایه‌‌های ملی ایران در عصر پهلوی، مداخله در حق تعیین سرنوشت ملت ایران توسط حامیان حقوق بشر آمریکایی، حقوق بشر آمریکایی و جاسوسی علیه ایران (عملکرد لانهٔ جاسوسی آمریکا در ایران)، سکوت سازمان‌های حقوق بشر در برابر ترور متفکران انقلاب اسلامی، حقوق بشر آمریکایی و حمایت از رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی، مجامع و سازمان‌های حقوق بشر آمریکایی و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.